Contributie

Groep Duur Bedrag per maand
Peuter-kleutergym 45 minuten €10,50
Jeugd 1en 2 1 uur €11,50
Selectie maandag 1 uur + donderdag 2 uur €29,50
Zumba 50 minuten €16,00
Fitmix 1 uur €13,50

Stichting Leergeld Hoogeland kan financieel ondersteunen bij laag inkomen. www.leergeldhoogeland.nl / lievevanderweyden@leergeldhoogeland.nl